ZARZĄD KOŁA

 

ZARZĄD KOŁA

 1. CEZARY WNUK – PREZES
 2. WILCZYŃSKI SYLWESTER – V-CE PREZES
 3. ZAWADZKA KAROLINA -SKARBNIK
 4. JAWORSKI STANISŁAW -SEKRETARZ
 5. KULESZA JACEK -KAPITAN SPORTOWY
 6. WILKOWSKI WŁODZIMIERZ – CZŁ. KAP.SPORTOWEGO
 7. SYMANOWICZ MAREK -CZŁ.KAP.SPORTOWEGO
 8. BYLAK ARKADIUSZ -CZŁ.KAP.SPORTOWEGO
 9. KRYŚKIEWICZ DARIUSZ -CZŁ.KAP.SPORTOWEGO
 10. BARANOWSKI KRZYSZTOF -GOSPODARZ
 11. OSTASZ PIOTR -Z-CA GOSPODARZA
 12. ZAWADZKI KAMIL -SZKÓŁKA WĘDKARSKA
 13. STANKIEWICZ MARIUSZ -SZKÓŁKA WĘDKARSKA
 14. GRZYMAŁA MIROSŁAW -SZKÓŁKA WĘDKARSKA

KOMISJA REWIZYJNA

 1. FARYŃSKI STANISŁAW -PRZEWODNICZĄCY
 2. MICHALCZYK WITOLD -ZASTĘPCA
 3. DOBRZYŃSKA MARIA -SEKRETARZ

SĄD KOLEŻEŃSKI

 1. NAGRODZKI JACEK -PRZEWODNICZĄCY
 2. BENEDYKT ANTOSIEWICZ -Z-CA
 3. BARANWSKI RADOSŁAW -SEKRETARZ
 4. SMOCZYŃSKI ZBIGNIEW -CZŁONEK
 5. ADAMKIEWICZ TADEUSZ -CZŁONEK