HISTORIA

HISTORIA KOŁA NR.19 W RADZYMINIE

Wędkarstwo w Radzyminie rozwijało się od 1947 roku. Koło miało wtedy nazwę ” MYŚLIWY I WĘDKARZ „i skupiało w swoich szeregach miłośników łowiectwa i wędkarstwa. Założycielami Koła byli mieszkańcy Radzymina: Walerian Czarnecki, Szczepan Jagiełło, Jan Kuśmierski, Zygmunt Miedziński, Franciszek Łabasiewicz, Józef Roguski, Lucjan Rudzki, Stefan Szewczyk, Anatoliusz Winiarski, Sylweriusz Żak, Jan Łoboda oraz inni członkowie.

W 1947 roku Koło liczyło około 55 członków i zwiększało swoją ilość. Wędkowanie odbywało się na otwartych dla wszystkich wodach, odcinkach rzek Rządzy ( od Kraszewa przez Dybów, Zawady, Łosie, Rejentówkę, Rudę i Załubice).
Wody były udostępnione dla wszystkich wędkarzy (przez II Wojną Światową wędkować mogli wybrani).
Rządza była jedną z najpiękniejszych i malowniczych rzek województwa warszawskiego. Łowiono w niej wiele gatunków ryb, jak: ukleja, płoć, jelec, kiełb, jaź, kleń, miętus, okoń, szczupak, leszcz, lin, a w starorzeczach nawet sandacz i węgorz.
Wędkowanie, odbywało się również na wodach pozyskanych z kopalni glinianek (właściciele zarybiali je: karpiem, linem, szczupakiem).
Dużym uznaniem cieszyło się wędkowanie w Ślężanach, Czarnowie, Kuligowie-nad rzeką Bug. Problemem jednak był dojazd do łowisk, ponieważ autobusy PKS nie kursowały w te rejony. Władze Koła starały się organizować zbiorowe wyjazdy i zawody nad rzekę Bug.

Dzięki energicznej pracy Zarządu Koła w roku 1947, Starostwo w Radzyminie zatwierdziło Status Koła „MYŚLIWY I WĘDKARZ”, który opracował ówczesny Zarząd Koła pod Prezesurą Maksymiliana Kurpisza.
Głównym celem było: -rozpowszechnianie wśród mieszkańców Radzymina i okolic zamiłowania do wędkarstwa,
-przestrzeganie zasad połowu ryb (zgodnie z ustawą z 1932 roku),
-walka z kłusownictwem,
-zarybienie dzierżawionych wód.
-organizowanie wycieczek i zawodów wędkarskich.

Koło „MYŚLIWY I WĘDKARZ” na tych zasadach działało do 1950 roku (więcej wiadomości na temat Koła znajdziecie w Kronice PZW Radzymin.

19 marca 1950 roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Towarzystw Wędkarskich z całego kraju, które powołało do życia POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI . Powstanie tego Związku spowodowało rozdzielenie Koła „MYŚLIWY I WĘDKARZ” na dwie odrębne organizacje:
– Koło Łowieckie,
– Koło PZW w Radzyminie.
Nowe władze naszego Koła rozpoczęły energicznie działalność kontynuując założenia swych poprzedników. W walce z kłusownictwem powołano Społeczną Straż Rybacką PZW.
W latach 1965-66 zakupiono nawet, dzięki pomocy Zarządu Okręgu Warszawskiego 8 drewnianych Łodzi do dyspozycji wędkarzy.
Działalność sportowa w naszym Kole sięga 1956 roku.
Od 1960 organizuje się zawody młodzieżowe.
Duży wpływ na pracę poszczególnych Zarządów Koła, miało zaangażowanie prezesów i działaczy. Wiadomo, że niektóre okresy ich działalności były bardzo trudne, spowodowane m.in. brakiem siedziby. Zebrania odbywały się w wynajmowanych lokalach. Dokumentację przechowywano w prywatnych siedzibach -(14.04.1982 rok- pierwsza siedziba przy ul.Warszawskiej w lokalu Posterunku Policji).

Więcej informacji o historii naszego Koła, nazwiska ludzi pełniących funkcję Zarządu oraz zdjęcia z lat 70-90, można uzyskać w Kronice Koła PZW Radzymin.
Materiały zebrał i opracował w październiku 1986 roku, Andrzej Ciechomski.

Koniec lat 80-90 z powodu zmian ustrojowych w kraju, działalność Koła przechodzi kryzys. W miarę możliwości odbywały się jednak zawody i wycieczki.
W latach 1992-2006 trwa zarybianie Rządzy przez Okręg Mazowiecki PZW.
W 2000 roku dochodzi do tragedii. Powodem tej klęski były, zalegane wody opadowe na łąkach spływające do rzeki Rządzy. Wiele ryb nie udało się uratować. W chwili obecnej fauna i flora Rządzy całkowicie się odbudowała.
Żeby wyrównać straty, członkowie naszego Koła brali czynny udział w zarybianiu okolicznych rzek.

Od października 2006 roku Prezesem Koła nr.19 w Radzyminie zostaje Cezary Wnuk. Powołano i zarejestrowano szkółkę wędkarską „OKONEK”. Nadal organizowane są zawody.
Przy współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin oraz Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie, rokrocznie organizowane są zawody pod hasłem „Cud nad Wisłą”.
Koło PZW w Radzyminie, należy do najstarszych zarejestrowanych Kół na Mazowszu.