PRZYJMUJEMY ZAPISY

PRZYJMUJEMY ZAPISY
24/25.08.2017- BIWAK DWUDNIOWY ZAWODY (JUNIORÓW) KARPIOWE DOLCAN
Zapisy i startowe w wysokości 20 zł przyjmowane będą do dnia 22.08.2017 r. w lokalu Koła w godz. 18,00 – 19,00 (wtorek czwartek) oraz w punkcie sprzedaży znaków sklep Rybka ul. Jana Pawła II